RWBY Vol.4 - 07. Punished

Nắm mới có chap 7

RWBY Vol.4 - 04,05, 06

Hàng 1 lên kệ, may kịp trước giao thừa :v

RWBY4 - 03

Hàng lại về và lại vài thứ để nói

RWBY4 - 01v2, 02

Các thanh niên đã ấm lòng chưa? Ấm rồi thì xem nốt con hàng này chốt hạ hôm nay nhé :v
Như đã hứa sẽ encode lại tập 1 dù nó không đến nỗi nặng như dự tính :v
P/S: Ghi nhầm 720p chứ nó là 1080p đấy,up xong rồi mới nhớ :v

RWBY Vol.4 - 01

Con hàng các thí chủ đnag đợi đây -_-

RWBY Volume 3 - 08, 09, 10, 11, 12

Xong hàng \ :v /

RWBY Volume 3 - 07

Khởi đầu của mọi chuyện

RWBY Volume 3 - 03, 04, 05, 06

Tra nợ

RWBY Volume 3 - 02. New Challengers

Tiếp tục vấn đề chậm hàng

RWBY Volume 3 - 01. Round One

Nói chung là xin lỗi vì delay

Pages